Kull 180428

Kattungar

Tidigare kullar 2018

Lissies kull född 180428.


Föräldrar är Suncat´s Listen To Your Heart "Lissie" och S*Alway´s Evinrude "Neville", ägare till Neville är Ulrika Stefansson.

Suncat´s Listen To Your Heart

BSH g

S*Alway's Evinrude

BSH b 03

Kull född 28 april


Hona: 1 lila BSH c  

Hane: 1 svart BSH n  

Hona: 1 svartsköldpadda BSH f

Hona BSH c

BSH c

BSH f

BSH n

Hane BSH n

3 veckor

Hona BSH f

BSH c

Lady Somersby

4 veckor

BSH f

Lady Ashley

BSH c

Lady Somersby

BSH f

Lady Ashley

BSH n

Sir Paddington


6 veckor

BSH c

Lady Somersby

Flyttar till Erica & Jimmy

BSH f

Lady Ashley

Stannar i katteriet

10 veckor

BSH n

Sir Paddington

Flyttar till Linnéa & Oscar

BSH C

Lady Sommersby

Flyttar till Erica & Jimmy

11 veckor

BSH f

Lady Ashley

Stannar i katteriet

BSH n

Sir Paddington

Flyttar till Linnéa och Oscar